2013 m. kovo 31 d., sekmadienis

Tiesiog - žmogus
Didingos ir aukštos šventovės;
Po plytą, akmenį
Viršum senovės pamatų,
Kur šventą ugnį saugojo,
Jei ji užgestų,
Būtų visiškai tamsu...
Jų rūsiuose – valdovai,
Karstai iš geležies,
Apkaustyti net auksu,
Baltu sidabru...
Ir nustembu,
Kai pamatau,
Ką patys žmonės statė
Ir vėl griovė,
Kai kur neliko pamatų -
Net ištisų tautų.
Prasto žmogaus darbai -
Malda tik dievui
Už savo valdovą...
Gal pasiekė malda ir dangų,
Liko amžinu žodžiu?
Jie tik vienu vardu – žmogus.Komentarų nėra: