2013 m. kovo 21 d., ketvirtadienis

Neišgalvoti faktai
Iš šeimos albumo

Galvoju, net labai dažnai,
Kur būtų brolio kapas,
Jeigu nepilnametis būtų likęs
Kurklelių miške
Ir niekas nebūtų pasakęs:
Eik į namus,
Greit karas pasibaigs,
Reikės tada ten tavo rankų,
Kas tėviškę vėl atstatys
Po šūvių iš patrankų.
Kiti ir liko ten,
Kaip medžiai amžini,
Stuobriais pavirto -
Ąžuolo kryželiais,
Juos motina sena
Dabar tik lanko...
Sudėjusi rankas
Sukalba tylią maldą:
-Dievuliau mano, kokia netektis,
Kai jauni sūnūs
Čia paguldė galvas.
Dabar jauna, motule mano
Lietuva,
O sugriaudėja
Tik atminties patrankų salvės.


Komentarų nėra: