2013 m. kovo 24 d., sekmadienis

Dainos gerumas
Kas šoka ir dainuoja,
Gimtinę savo puošia,-
Tarsi beržai ir liepos
Prie gimto namo ošia...
Dainos gražiausias ritmas -
Tai pasaka be galo,
Į ją sudėtos mintys
Tėvelių ir senelių.
Kas moka „Du gaideliai“,
Nebe praeis pro šalį,-
Tas mala ir sijoja,
Kas dirvą išpurena;
Tam debesėlis moja,
Tą užtaria saulelė,
Iš vieno grūdo mažo
Visa dirva žaliuoja.
Išmokote dainuoti,
Mokėsite mylėti,
Gerumo grūdų saują
Savo vaikams pasėsite.

Komentarų nėra: