2013 m. kovo 26 d., antradienis

Namų uostas
Žmogus ir vėjas -
Visada kelionėje;
Pavargęs paukštis tupiasi
Ant laivo stiebo, burių
Ir grįžta į namus,
Kur laukia švyturys,
Rausvai vis žiebiasi,-
Tarsi gimtų namų ugnis.
Vėjas nutyla,
Nusileidžia burės,
Prie kranto uolos
Ir motinos toks begalinis ilgesys,
Kad sūnūs vėl į glėbį puola,
Tarsi vaikai maži...
Čia ir sesuo, žmona
Stovi prie molo...
Kodėl dažnai užgęsta
Širdies švyturys?


Komentarų nėra: