2012 m. liepos 26 d., ketvirtadienis

Žemė matė viską

Žiemos speigai
Ir sniegas baltas,
Tik pėdos juodos,
Parako kvapai,
O miško vidury
Raudonos erčios...
Gal tiktai vakaro
Ant debesų viršūnių
Šviečiasi gaisai?
Vasaros karščiai,
Taip žali miškai
Ir uogos saldžios -
Juos lesa paukščiai,
Slepiasi vilkai,
Maži vilkiukai mato
Saulės apšviestą aikštelę
Ir bėga užsimiršę,
O jauni vaikinai,
Parako dūmuose paskendę,
Jiems ant pečių
Tušti jau šautuvai,
Aplinkui geležinės gilzės...
Oi, leiskim kraujui susigerti.
Oi, netikiu jau
Šios dienos gerais darbais.

Komentarų nėra: