2012 m. liepos 26 d., ketvirtadienis

Saulės keliu
Saulės šviesa -
Jos atspindžiai pasisuka,
Pasiekia visą žemę,-
Vienur trumpai,
Kitur jie užsibūna,
Kur nėra žiemos
Ir neilga naktis,-
Vis ritasi jis per Pusiaują;
Ten žmonės neaukšti.
Ir kam jiems augti
Jeigu juos lydi saulė?
Jos spinduly ir sutelpa
Visas pasaulis,
Kiek tik aprėpia mūsų akys,
Net prisimerkusios dažnai
Nuo kaitrios saulės.
Kaip ir išvardinti
Tuos tolimus kraštus,
O Lietuva - prie Šiaurės.


Komentarų nėra: