2012 m. liepos 29 d., sekmadienis

Sveikatos
Išgerkim viską,
Visą šulinį išgerkim,
Tada praeis kartėlis,
Širdgėla praeis;
Kam taip save kankinti?
Juk nuo to nei tau,
Nei man -
Visiems tikrai
Nepagerės...
Pakelkim visas nuoskaudas,-
Kaip vandenį pakelkim,
Pavirs upe gėlo vandens;
Jauti kaip bėga nuo širdies,
Po vieną laša varva
Iš pat sielos gelmės.
Nereikia pasilenkti,
Tik žiūrėk į dangų,
Lietaus lašu
Ir viskas nubyrės.

Komentarų nėra: