2012 m. liepos 24 d., antradienis

Viena diena tėviškėje

Viena diena
Į tėviškę pažvelgus -
Tokia trumpa,-
Čia rytas, o jau vakaras
Pro Tėvynės langą
Tarsi saulės šypsena.
Dėkoju, kad turiu kampelį,
Kur gera ir ramu,
Čia liepos auga šalia kelio
Greta baltų beržų.
Gyvenimas sena vaga sruvena,-
Kaip daugelis upelių -
Didesnių ar visai mažų-
Jie teka, kaip ir mes,
Vis pasakoja, kalbasi,
Kad daug pasaulyje
Į mūsų žemę panašių.
Bet čia tiktai srovė,
Iš kurios geria
Ir liepos, ir beržai,
O mes po jų...

Komentarų nėra: