2012 m. liepos 26 d., ketvirtadienis

Elmiškių kaimo ežerėlis
Senieji ežerai užanka,
Juos apstoja nendrės,
Jų ilgus plaukus
Pašukuoja žiemos vėjas
Ir auga, greitai auga,
Vanduo užakėja...
Oi, žiūri tiktai akies vidurys
Į aukštą dangų,
Iš kur jisai atėjo...
Kiek tokių ežerų
Lietuvos žemėse,
Jau į kuriuos teįbrenda
Tik šiltas vėjas,
Dabar dar man sapne
Vis atviras slėnys
Elmiškių ežerėlio,
Į kurį netgi ir takai užžėlė...
O iš ten tėvas vežė nendres,
Stogą trobai dengė,
Mus visus vaikus prikėlė...
Senasis mano Elmiškis -
Dabar dviejų kiemų globėjas...

Komentarų nėra: