2012 m. liepos 30 d., pirmadienis

Gimtinė
Oi, viskas čia,
Prie medžio augaloto,-
Dangus aukštai,
O šaknys po žeme,
Upelio virpesys,
Paukščio daina iš miško;
Čia šniokščia ežero banga...
Gėriuosi ja
Saulės atokaitoje
Ir vakaro laidos
Auksine sutema,
Čia suteka upeliai
Ir visi upokšniai,
Kur mano gimtas kraštas,
Tėviškės sala.
Žiūriu dažnai į dangų -
Po debesų skara
Žinau, kur saulė teka,-
Čia mano protėvių kalba.
Komentarų nėra: