2012 m. liepos 22 d., sekmadienis

Šventavartėje
Žemė savaime
Visada graži,
Bet ją juk mato žmonės
Ir sukuria dainas,
Legendas apie ją
Iš savo atminties;
Gyvenimo pradžios
Vis ieško ir pagonys.
Kiekvienas gina kraštą,
Kur dabar yra pėda,
Nuo amžių įminta,
Kada atvyko, apsistojo,
Pasėjo vieną grūdą,
O išaugo planeta
Derlingais žemės plotais...
Atsiliepkit,  miegančiųjų vėlės.

Komentarų nėra: