2019 m. rugsėjo 2 d., pirmadienis

Spalvoti pieštukai
Po daugel metų –
Aš ir vėl esu pirmokė, –
Nepraminti takai,
Neperskaitytos knygos,
Neprirašyti sąsiuviniai,
Pieštukai – tik spalvoti,
Smailiai nudrožti,
Piešiu pievos atolą,
Ne vien tiktai žaliai…
Pakrantėje – štai beržas pasikoręs,
Nuo genio snapo – skiedrų trupiniai,
Pušies šaka – kreivai išaugo…
Oi, koks grožis,
Kad ne visi mes – tiesūs,
Ne bambukais augam Lietuvoj…
Einu, vagas ištiesinsiu,
Tėvelio plūgas – kažkur danguje,
Mamos ratelis burzgia,
Be jokio pakojo,
Velėja baltas drobes sesės,
Skamba brizgilai…
Po daugel metų
Parašys mano vaikai,
Ko mokė, ką išmoko,
Kur nunešė juos juodbėriai žirgai.


Komentarų nėra: