2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis

Kelmų kelmai
Ne genijai sukuria stebuklus,
Jie tik visų sukauptą patirtį
Aiškiau pamato,
Pastato sau paminklą
Ant kitų pamato,
Už tai juos žinome vardais,
Kitų šešėlius matome…
Genijai veda minią
Ir į dangų – tik pro atgailą,
Skaistyklos vartų,
Nuo pragaro – į žemę,
Kur jie palaidoti.
Kiek nuodėmių šioje
Juodoje žemėje
Miškais apželdintų…
Kelmų kelmai – paminklinės ir lentos,
Tik šią dieną pašventintos.

Komentarų nėra: