2019 m. rugsėjo 16 d., pirmadienis

Laimės mirksnis
Jeigu turi dūdą,
Kažkada papūsi ir užgros,
Jeigu turi plunksną,
Padažysi ją į mėlį,
Ranka ves, rašysi širdimi
Ir visi skaitys…
Jeigu turi sielą,
Ji privers plasnoti
Ir mylėti dangų,
Mūsų – ten viltis...
Kokios gražios žvaigždės
Mirga naktimis,
Tik pakelk akis…
Mums duota, ko reikia,
Imkime ir duokime,
Būsime laimingi,
Pūsdami ir dūdą,
Rašydami laišką
Seneliui į kaimą,
Kaip ir aš rašau, –
Kažkas perskaitys,
Bėgsiu dangumi...
Žinau.
Komentarų nėra: