2019 m. rugsėjo 24 d., antradienis

Meilės dainos
Meilės dainos tegu puošia
Rudenį ankstyvą,
Apkaišysiu obuoliukais,
Lapeliais šilkiniais…

Rausta klevas ir berželio
Kasos, lyg auksinės,
Atkartosiu vyturėlio
Giesmę pirmutinę…

Tegu purto, tegu rauna
Vėjas rudeninis,
O širdelė laukia meilės,
Kad ir paskutinės…

Kad paimtų kas už rankos,
Vestųsi per girią,
Pašnabždėtų vieną žodį:
Myliu, myliu, myliu…

Meilės dainos vakarinės
Saulei nusileidus
Taip suvirpina krūtinę,
Kad širdelę skauda…

Pasvyruosiu baltu beržu,
Rojaus obelėle,
Ką paguosiu, ką virkdysiu,
Dainelę prikėlusi.

Komentarų nėra: