2019 m. rugsėjo 14 d., šeštadienis

Pakantumas
Niekas nekaltina šalnos,
Nors ji žiedus nukanda,
Nebara vėjo atšiauraus,
Pavasario upokšnio,
Krantus graužiančio,
Vilko, staugiančio vidurnaktyje,
Gegutės, kito lizde dedančios, –
Viskas – iš gamtos ir privalu…
Poeto, rašančio lig ryto,
Aklo muzikanto,
Sapne girdinčio melodijas,
Mažo vaiko, sakančio fantazijas,
Pasakas be galo,
Aklai mylinčio žmogaus, –
Tai mūsų prigimties
Žemiški mitai
Ir visi jausmai
Drauge su dangumi.

Komentarų nėra: