2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis

Pietaujantys


Skubu namo – reiks virti pietus,
Kažkas jau šaukia:
Tėvai – vaikus,
Vaikai – žilus jau tėvus,
Senelius ir močiutes...
Garuoja lėkštėje sriuba,
Kad neatšaltų,
Dengiu rankšluostėliu,
Kopūsto lapu – duonos kepalėlį, –
Ant tokio kepdavo mama…
Skubu namo, –
Reikės paimti iš darželio
Mažąjį vaikaitį,
Vestis namo,
Pasiūlyti karštos sriubos...
Skubu, skubu,
Tarsi į šviesų kelią,
Žingsnis po žingsnio
Nuo vaikystė bėgdama…
Praveriu duris,
Šviečia jo akys,
Kada imi už rankos,
Toks švelnus jo delnas,
Vaikyste kvepia ir visa troba...
Kiekvieną dieną – pietūs,
Rudenėjantis vis vakaras,
Žvaigždėmis nusėtas Paukščių takas
Šaukia į save...
Dangaus mes tvariniai,
Pietaujantys ant žemės,
Už rankų susikibę einame,
Kelio kryptį žinodami...


Komentarų nėra: