2019 m. rugsėjo 5 d., ketvirtadienis

Po širdies operacijos
Meilė gyvenimui
Iš prigimties duota,
Ar tau aštuoneri,
Ar jau aštuoniasdešimt būtų,
Suskausta širdį plakančią,
Griebiesi už krūtinės,
Lyg apsvaigęs…
Negi mirsi?


Užges saulėtekis staiga,
Artimo nebematysi,
Dangaus krašte žvaigždės,
Kuri gal tau tik buvo ir skirta,
Vakarui atėjus – kitas virsmas…
Pramerkia gydytojas vėl akis,
Pakalbina: „ Ar girdite’’?
Sugrįžta į gyvenimą
Su šypsena viltis, –
Dar gyvas,
Nežinia, kaip amžinai išeisi.

Komentarų nėra: