2019 m. rugsėjo 9 d., pirmadienis

Gimtinės vandeniui
Kur ežerai, ten – nendrės,
Bangų purslai pakrantėmis,
Antelės yr iš meldų,
Kurias atnešdavo tėvelis,
Prikirtęs pjautuvu
Stogui uždengti…
Kur ežerai, ten – karklai,
Siekia vandenį žilvičiai,
Kasas pamerkę,
Surišdavo jais nendres
Ir keldavo ant gegnių,
Grebėstais remdavo,
Stogą uždengdavo…
Kur ežerai, ten – gulbės,
Kirai ir narai
Panyra ir iškyla
Su žuvele snape,
Maitina iš vandens žole,
Šaknimis nendrių,
Liaunais stiebais lelijų,
Po dangaus stogu
Pratęsia mano gyvenimą…
Kur ežerai, ten – aš,
Šlakstausi kaktą,
Lyginu raukšles
Gyvybės vandeniu,
Dūduoju dūdele iš karklo,
Nendrių…
O ta giesmė – gimtiesiems ežerams,
Upėms Elmei, Šventajai,
Namų pastogei,
Šventam vandeniui...
Komentarų nėra: