2019 m. rugsėjo 23 d., pirmadienis

Rudens takeliai
Visi namai – nuo pamatų,
Akmens ir molio,
Pastolių, kopiančių aukštyn,
Ligi pat stogo…
Dengiau tėvų namus,
Kai perkėlė į kitą kaimą,
Nugriauti – lengva,
O pastatyti – visada sunku,
Seniems ir jėgos senka…
Renčiau namus,
Kitaip negu tėveliai, –
Jie neturėjo pinigų,
Pjovė nendres iš ežero,
Pats mūrijo ir krosnį,
Kėlė kaminą…
Ne vienus namelius taisiau,
Laisčiau takelį,
Sodą užveisiau,
Sodinau ir ąžuolą,
Vijokliais tvoras papuošiau...
Dabar žiūriu į triūsą kregždžių, –
Joms lygiai nešti molį
Taip sunku,
Kaip ir tėveliui.
Dabar nepasakoju net vaikams,
Sakytų – seki pasaką,
Prisiminimai sklaidosi,
Lyg juodi dūmai,
Kyla į padangę…
Per visą amžių vis darai,
Ką visi paukščiai
Padaryti gali.


Komentarų nėra: