2019 m. rugsėjo 3 d., antradienis

Pokario vaikai
Mūsų bočiai ir probočiai
Iš anos gadynės
Arė ir akėjo
Sėjo grūdą,
Kaip malonę,
Ant dirvono plyno…
Vienas karas,
Kitas karas,
Trečias švilpė uraganais,
Keli pravilnijo…
Vis – po brolį
Ir po sesę,
Kol mažai kas liko...
Vis – ant kardo,
Po kanopa
Kraujo lašas krito,
Motinėlės gailios raudos
Iki mūsų liko…
Kas pabėgo, išsislapstė,
Vienas kitas grįžo,
Statė trobas,
Rinko vardą
Sūnui ir dukrelei,
Kad vėl sėtų ir akėtų
Pokario vaikeliai.
Susiūbavo baltas beržas,
Karklas sužaliavo,
Auga pušys,
Tiesios eglės
Atsidžiaugt negali.
Komentarų nėra: