2014 m. sausio 21 d., antradienis

Saulės grąžaPrisirpo lietaus lašas
Ir snaige pavirto;
Matai, jis žėri pusnyje,
Kiek daug jo brolių
Juodvarniais pavirto
Ir dabar guli po žeme...
Po pusės amžiaus,
Gal mažiau,
Ateina saulė,
Marškinius išaudusi,
Juos padeda ant žemės
Ir velka brolius:
Kelnes drobines paduoda,
Duonos atsilaužia...
Prabudo žemė pabučiuota,
Tada jau skrenda dienos
Į pavasario buveinę,
Į laiko vagą meta
Linksmą vieversėlio dainą...
Kur dingo lašas?
Jis rasa sužibo
Ant raskilos veido...
Gegutė užkukavo:
 Surink, surink, surink...
Savo metus surink,
Saulė ateina,
Gyvybė keliasi ir eina.
Komentarų nėra: