2014 m. sausio 7 d., antradienis

Naktų paguodaIštikimybė – atmintis,
Gyvenimo paguoda,
Kai tiesiu ranką,
Dangus debesėlį atiduoda...
Tada plaukiu
Į laimės salą
Per mėlynas bangas
Ir deimantais sužėri
Kiekvienas takas,
Saulė besileisdama
Ramina ir paguodžia...
Pasveikina gyvenimą aušra,
Vėjas plaukus paglosto
Ir pajuntu,
Kodėl balta galva,
Taip dažnai naktį
Neužmerkiu bluosto...
Aš ilgesiu dar gyvenu,
Iš ilgesio daina pakyla,
Į ilgesį brendu
Šią naktį tylią...

Komentarų nėra: