2014 m. sausio 8 d., trečiadienis

O tempora, o moreSkiriu jaunam rašytojui
Tomui Dirgėlai

Pirmosios knygos -
Tarsi pirmas sūnaus žodis:
Mama,
Kad jau pasaulį,
Visą šviesą ir naktis davei,
Išleidai į gyvenimą,
Kad eičiau nuo pradžių
Tėvų keliais
Per kopų smėlį,
Prie mėlynųjų marių,
Kur nuo pušų vanduo
Prie būties slenksčių
Dažosi žaliai.
Nuo K. Donelaičio,
K. Sirvydo ir M. Mažvydo
Keliais į Vilnių
Paskui S. Daukantą
Pro medinę klėtį
A. Baranausko
Į Laimės žiburį
Prie „Liūdnos pasakos,“
Kaip mūsų testamento,
Su K. Binkio šypsena
Lietuviui
Labas“,- pasakei.
O tempora, o more...
Dabar kiti laikai,
Ko pats norėjai,
Tokį kelią ir pasirinkai.


Komentarų nėra: