2014 m. sausio 8 d., trečiadienis

Rūta ir dobilas
Aš tau, berneli,
Nuskinsiu gėlę,
Tik savo sėtą
Ir užaugintą.

Saulė sesutė
Pavasarį kėlė,
Laistė lietutis,
Vėjas ravėjo.

Tėvelis tvėrė
Medinę tvorą,
Motulė pynė
Ir prižiūrėjo.

Brolis žirgelį
Rišo atjojęs,
Numynė rūtą
Ir dobilėlį.

Imk ir mylėki,
Jaunas berneli,
Mano gėlelę,
Kaip jaunystėlę.
Komentarų nėra: