2014 m. sausio 21 d., antradienis

Atgimę papročiaiSkiriu krivio Jono Trinkūno atminimui

Garbė žmonėms,
Kurie ieškojo
Ir vis ieško
Dar savo protėvių šaknų, -
Legendų ir dainų,
Iš kurių žodžio neišmesi,
Ir savo papročių,
Nors jie jau atgulė
Ir ant kalnų...
Dar širdyje ir aukurą kūrena,
Sugrįžta į pievas žalias
Su dalgiu žvangančiu
Ir spagilas dudena,
Lyg būgnas asloje,
Kuris jau duoną šaukia
Ramiu ritmu...
Myliu tuos žmones,
Kurie surinko trupinius
Ir į aruodą pila,
Kad liktų ateičiai
Dar tėviškės grūdų...
Čia Baltijos banga
Ir Aukštaitiją semia,
Vaivorykšte nudažo
Gimtuosius namus
Ir šulinius prie jų;
Tokia versmė nuo seno, -
Lyg iš dangaus ateina
Ir grįžta ten su mūsų laiko
Visuma sykiu.Komentarų nėra: