2014 m. sausio 11 d., šeštadienis

MargosiosKiekvieną vakarą
Saulės keliai
Susikerta už horizonto.
Ką mato ten,
Su kuo ji tada kalbasi?..
Kas užaugino
Sakalui sparnus,
Gal jo marguosius saugo?
Radau tik saulės spindulį
Ir vieną plunksną,
Su ja rašau žodžius,
Kad visada žiedai
Atsisuka į saulę,
Kada pakyla paukščiai,
O žiūri ten ramiai,
Pajunta audrą, bet neužsimerkia,
Kol turi žemė maisto...
Dažnai tenai
Nubėga mūsų mintys.
Komentarų nėra: