2014 m. sausio 23 d., ketvirtadienis

Ką darote?Kas gali žmogui
Dar parodyti į dangų,
Pasakyti ir kas gera,
Jeigu nepadeda malda,
Kada vienos šalies
Tik dvi panašios kalbos
Nebe supranta,
Nesutaria jau tarp savęs?
Kas jų žemes dalija,
Kam kasa smegduobes?
Kas kraują net savų pralieja,
Tas turi būti pasmerktas.
Kai buvo laikas
Prabilti į širdis,
Kulka, lazda tebuvo atsakas
Į draugiškas kalbas
Ir ištiestas taikos rankas.
Kodėl pasaulis tyli,
Gal nuodėmės nėra?

Ukrainai


Komentarų nėra: