2011 m. rugsėjo 9 d., penktadienis

Verpėja

Skiriu medžio drožėjui A.Šileikai

Aušta aušrelė -
Aš prie ratelio,
Leidžiasi saulė,
Aš vėl prie ratelio.
Sunkūs darbeliai
Prie lino, linelio;
Pakulų kuodelis
Vis tarp pirštelių.
Lieka drobelės
Kraičio skrynelėje
Mano dukrelei
Tai jauniausiajai...
Imsiu ratelį,
Suksiu grįžtelę,
Rišiu prie medžio -
Prie prieverpstėlės.
Suksis ratelis,
Verps ir saulelė;
Dainuos seselės,
Jaunas bernelis,
Kol prie motulės,
Dar netekėjusi.

Komentarų nėra: