2011 m. rugsėjo 30 d., penktadienis

Skiriu dailininkei Daliai Makaraitienei

Rudens, pavasario
Ir vasaros darbai
Dailininko pirštuose
Akimirksniu sustingo.
Pro žiemos snaigę šviečiasi
Saulutės spindulys
Ir piešia Tavo langą -
Praeitį ir ateitį -
Lyg amžinąjį LAIKĄ.
Švelnių tonų spalva
Suderina sekundę -
Mūsų dieną saisto
Su besikeičiančia gamta
Ir nuotaikos brūkšniu
Ant baltos drobės,
Balto popieriaus lakšte
Gyvenimas kaip soste įsitaiso.
Kalbės paveikslai už Tave,
Kai būsime toli
Nuo savo dabarties,
Netgi pirminio laiko.

Komentarų nėra: