2011 m. birželio 30 d., ketvirtadienis

Sudiev...

Rašau, piešiu
Laukinę gėlę -
Tiktai tokia
Ji man graži,
Kol jos nepasodina
Į gražų darželį,
Neaptveria, nelaisto
Ir neravi,
Kad ir draugų
Ranka iš pašalės...
Maniau, nupiešiu tėviškę, -
Kas eis pro šalį,
Sustos ant kiemo
Ir ilgai žiūrės,
Kur turškiasi antelė,
Tupi aukštai gandras,
Kaip rūksta dūmai,
Jei yra ugnies...
Matys ir motiną,
Lininį siūlą, verpstę
Ir tėvo dalgį,
Pamestą ant pradalgės;
Paskambins nytyse
Užstrigusią vis maldą,


Kai nuovargis
Atsigula man ant peties.
Sudiev...

Komentarų nėra: