2011 m. birželio 11 d., šeštadienis

Gyvenimo svarstyklės

Gyvenimo švytuoklė -
Kaip grūdams svarstyklės.
Maišai pilni-džiaugiesi,
Delnų pūsles kartu sveri.
Prakiūra maišas -
Byra, byra, byra...
Kaip auksas pilasi ir švyti
Klėtyje, ne pabary,-
Susemti tuoj gali...
Kiekvienas grūdas -
Sveriamas kasdien
Ir turi savo kainą,
Kiekvienas kepalėlis
Riekiamas kas rytą
Tų pačių delnų šventai,
Jeigu prisėsi užstalėje,
Rytdieną matysi,
Pasvertą ir padėtą,
Ant stalo prie kryželio
Ar švento paveikslėlio,
Kur nupiešti angelai.
Pasversi, jei matai...


Komentarų nėra: