2011 m. birželio 13 d., pirmadienis

Skiriu Gedulo ir atminimo Dienai

Visą rytą galiu saulės,
Debesų ilgėtis,
Visą dieną šiurpti
Vėjo pučiama,
Visą vakarą žvaigžde
Mirgėti, vėl užgesti,
Nes gerai žinau -
Aš jau balta, balta...
Ir atokaitoje, ir per lietų
Vis tiesiu į dangų
Virpančias šakas,
Kad tenai,
Kurių žemelėje nėra
Klausytų ir girdėtų:
-Mes dar su Jumis
Ir atmintis gyva.
Taip žemai nusilenkė šaka -
Pritardama.

Komentarų nėra: