2011 m. birželio 24 d., penktadienis

Pabūsiu žiogeliu

Nepaprastas
Pavasario laukimas -
Pirmo ledonešio,
Paskui medunešio
Iš liepų vasaros rytais.
Ir pirmo spiečiaus,
Kada senoji motinėlė
Iš avilio dukrelę
Į kitą namą vėl išleis...
Matau varnėnų pulkas
Virš žaliųjų vyšnių,
Po pievą žioplinėja
Jaunikliai gandrai
Ir kviečia žvirbliai
Mažutėlius į mokyklą -
Greit antrą vadą
Kregždės išsives
Ir lizdelius apleis.
Tokia darna -
Gamtos simfoniją girdžiu,
Kiek mena mano ausys,
Gyvosios uvertiūros.
Finalą gros
Tiktai žiemos speigai.
Oi, ne, dar ne...
Pievelėje smuikuoja
Vakare žiogai - - -
Ir aš su jais.

Komentarų nėra: