2011 m. birželio 25 d., šeštadienis

Kaži kaži

Kaip greitai keičiasi
Žmogaus gyvenimas -
Su juo visų pasaulis;
Nuo to gal tampame
Prieinami, atviresni
Ir keičiame save,
Kiek sugebame
Arba galime,
Jeigu nenorime
Išlikti savimi...
Aplinkui sukasi
Kaip senas ratas
Amžinybės laikas -
Su juo leki, skubi
Ir nesuspėdamas klumpi...
Atsikeli ir pažiūri
Į savo širdies laikrodį:
Bus laikas ir sustos;
Jau neužvesi, nepasuksi
Atgalios rodyklės -
Ne ta kryptis...
Galbūt antrąkart gimę
Būtume ir geresni -
Kaži kaži...

Komentarų nėra: