2011 m. birželio 5 d., sekmadienis

Namai be dūmųŽemės veide
Kelių, takelių
Labirintas;
Galvą aukštyn -
Susikerta kitų keliai...
Ten sukasi planetos
Ir kometos skenda,
Žvaigždynai pavadinti
Dievų, žmonių vardais.
Žemiau ir debesėlis,
Lėktuvai raižo dangų,
O dar žemiau -
Mūsų stogai, langai.
Čia pasakos užmiega,
Ilsisi legendos:
Sūpuoja motina
Lovelę- mažą, lengvą...
Tėvelis glosto galvą,
O iš pakampių slenka
Nykštukai, milžinai...
Troba, sakai, be dūmų
Negerai?

Komentarų nėra: