2011 m. birželio 24 d., penktadienis

Žemai žemai...

Nusviro saulė,
Vakaras atbėgo,
Prisiglaudė dangus
Berželių viršūnėlėmis
Aukštai aukštai;
Žemiau krūmokšniai,
Jų tamsūs šešėliai
Ir upeliukai tekantys -
Žemai žemai...
Raudonis skruostuose
Staiga atlėgo...
Tu nuėjai ir nuėjai.
Gal pasiklydai?
Tolumoje Tavo pėdos
Vingiuoja vakare
Į ramų slėnį -
Taip žemai žemai.
Tik tyliai pašaukiau,
Ranką pakėliau -
Nusigręžei į vakarus,
Nusilenkei žemai,
Sudie man pasakei.
Oi, per ankstyvi
Būna vakarai -
Tenai, žemai...

Komentarų nėra: