2019 m. kovo 23 d., šeštadienis

Sugrįžimai
Dažniausiai eidavau viena
Į kaimo šokius ir gegužines,
Gegužį – maldos,
Skiriamos Marijai,
Susirenkame troboje
Ir meldžiame sveikatos…
Nusišypsodavo jaunimas:
Kaip mums toli tas laikas,
Lyg toltume arimais,
Kur pempės vedasi vaikus,
Suklykia gervės grįžusios…
Dabar einu viena gatve, –
Žinai, koks jausmas apima,
Kada matai senutę
Į medį pasirėmusią,
Nors netoli namai,
Keli tik žingsniai,
O kvapo nebėra…
Palydžiu ir sugrįžta vėl malda
Marijai.Komentarų nėra: