2019 m. kovo 15 d., penktadienis

Anykštėnams
Į langą lietaus lašas
Piršteliais stuksena,
Pakėliau galvą:
Dangau mano,
Apsaugok nuo liūdnų minčių
Apie gimtinę mano…
Tenai upeliai laužia
Ploną ledą,
Ir kalbina kalvas
Ir žmones, kurie ten gyveno…
Kas išsikėlė ir negrįžo,
Kas kaime būti nesiryžo,
Kiti tenai, iš kur jau niekas
Nesugrįžta…
Apsaugok nuo minčių,
Kad nepravirkčiau,
Kai vaikščioju dažnai
Po Vilniaus kalnelius,
Jie gražūs, kaip saulėtekis skaistus,
Bet neprilygsta gimtinės kalvoms,
Kur dabar skleidžiasi žibutė,
Akim mėlynom...
Paberk po lašą,
Girdyk mus geru žodžiu,
Senus ir jaunus,
Gimstančius – visus,
Palaimink žemę Anykščių.

Ona BaliukienėKomentarų nėra: