2019 m. kovo 18 d., pirmadienis

Dainuokime abu
Kaip gera pritarti
Gražios dainos melodijai
Ir vyturiui, parskridusiam
Kasmet vėl į namus,
Pavasario vėjeliui,
Kuris nupučia į tolį
Lietaus pritvinkusius debesėlius;
Gera pasveikinti saulutę,
Nušvitusią rytais ir vakarais
Skaistybėje dangaus…
Gera pritarti tau,
Kada jaučiu ritmingą žingsnį
Į rytojų – ateitį,
Kuri priklauso mums,
Mūsų vaikams, vaikaičiams,
Žemės pasakai,
Kurią seku…
Dainuokime drauge,
O atkartos miškai,
Kalneliuose gaivalingas aidas
Ir palmės tolimų kraštų.
Komentarų nėra: