2019 m. kovo 26 d., antradienis

Pavasario giesmelė
Po pasaulį išsiblaškę
Mano draugės, sesės,
Kur nuklydo geltonkasės,
Kas ten jus paglostė…
Gal tik vėjas iš Tėvynės
Ir Velykų maldos,
Liepia keltis, eiti liepia –
Sėti, verpti, austi…
Kur nuklydo mano broliai,
Sūnūs – viena tūriai,
Kokius miestus,
Kokias gatves ir alėjas
Ten, svetur, prižiūri?
Kas aplankys motinėlę,
Žilą sengalvėlę,
Kas pakeis darbe tėvelį,
Į dangų išėjusį…
Grįžta gandrai ir varnėnai,
Čiulba vieversėliai,
Tu sugrįžk čia, tėvynaini,
Neseniai išėjęs.
Komentarų nėra: