2012 m. balandžio 15 d., sekmadienis

Žibučių spalvinimas
Maža darželiuose mačiau
Taip mėlynų gėlių,
Tik miškas šitaip gali -
Pakelti savo kepures
Į aukštą dangaus mėlį
Ir atsinešti ant šakų
Teptuką mėlyną.
Jau nupiešė visur visas
Žibutes mėlynas,
Nedaug dar žalumos,
Tai švyti atvirai
Akelės mėlynos.
Oi, pušys gėrisi
Savo žaliu skydu
Ir saugo grožį mėlyną,-
Prie jų kamienų geltonų
Taip tinka mėlyna.
Darželyje mačiau žibučių
Ir kitos spalvos -
Gal žmonės jas sutvėrė...

Komentarų nėra: