2012 m. balandžio 28 d., šeštadienis

Mano Tėvynė

Brangioji sese,
Saulė bėga, bėga -
Ir vis į vakarą lengvai
Prie tavo marių gintarinių,
Prie Baltijos bangų skubiai...
Brangioji mano motina,
Mane glaudi meili
Kaip savo kūdikį
Sau prie šiltos krūtinės,
Pagirdai savo pienu...
Tu man papasakojai
Savo praeitį, Tėvyne,
Kada suklupome
Po šventu kryžiumi,
Po ąžuolu šventu -
Vis dar žaliu žaliu -
Mano Tėvynės.
Jaunoji mano dukra,
Šiandieną vėl su tavimi gimiau
 Ir naujai gyvenu,-
Tu man senatvėje -
Duona rupi
Ir sielos slaugė vis esi;
Tai vakaras akis atvėrė,
Kad tu-vienintelė,
Kurią turiu širdy,
Mano Tėvyne.

Komentarų nėra: