2012 m. balandžio 28 d., šeštadienis

Lankymas
Trumpa akimirka -
Ji niekada nesikartoja,-
Ateina paslapčia,
Pasipina po kojomis
Ir vėl nušvinta valanda
Prieš ilgą dieną,
Net rytojų...
Tada ir atsistoju
Veidu į tave
Ir sako lūpos
Tuos pačius žodžius,
Tik jau melodija kita,
O aidas viską atkartoja.
Kiekvieną valandą
Išsprogsta kitas lapas -
Taip rašoma ilga
Gyvenimo knyga
Prie mylimojo kapo.
Akimirka trumpa
Jau amžinybe tapo...

Komentarų nėra: