2012 m. balandžio 14 d., šeštadienis

Mano giesmė


Nemoku abstrakčiai -
Kalbu tik iš savęs,-
Gal taip prasčiokai kalba.
Kiti iš Antikos giesmių
Dar išmintį sau semiasi
Ir mano, esą apsiskaitę....
Yra ir daug žodynų įvairių,
Kur surašyta žodžiai,
Kokią turi reikšmę, ženklą,
O man iš tėviškės dainų
Melodijų užtenka.
Pasiklausau dar ir kitų,
Bet vienas sielos garsas
Vis tebesklinda iš visų -
Tie patys kelio vingiai
Juk per mūsų žemę šventą.
Kitų žemynų gėlės
Man ant palangės auga,
Kur tik smėlynai
Vėjui švilpiant spengia...
O mūsų kadagys
Vis ant kalnelių
Savo šaknis leidžia...

Komentarų nėra: