2012 m. balandžio 17 d., antradienis

Gerumas
Kiek gyvenu,
Vis ieškau žodžio,
Kuris sakytų,
Kas yra svarbiau,
Taip ir einu ieškodama -
Daug panašių radau:
Tai “ačiū“, „meilė“,
„Nuoširdumas“, saulė,
Sielos atvirumas,
Bet dar yra, daugiau...
Kiek gyvenau,
Jaučiau gerumą -
Iš tėvo, motinos,
Iš seserų – ilgiau;
Jos mano pasaulėvaizdį sukūrė
Ir po daugel metų
Tai jutau.
Labiausiai vis jaučiau Verutę,-
Iš jos pilnatvę pajutau,
Kad reikia saugoti gerumą,
Nesitikint atgal...
Prie savo paskutinio slenksčio
Dabar brolis guli,
Ką pasakysiu Jam?..

Komentarų nėra: