2017 m. kovo 22 d., trečiadienis

Vakaro maldaknygėsBūna nuoširdžios maldos,
Kalbamos vienatvėje,
Prie kapo kryžiaus,
Vakarais – iš maldaknygės,
Keliskart skaitytos,
Paraštėse žymėtos ,
Pabrauktos ir išmargintos,
Motinos ir tėvo
Pirštais čiupinėtos...
Kokia nuoširdi malda,
Kada ji – viešinama,
Kai ją mato svetimieji,
Tik akių dūmimas,
Ne malonė Dievui...
Dar baisiau, kai kalba,
O mintyse – priešprieša.

Komentarų nėra: