2017 m. kovo 20 d., pirmadienis

Kasdieniniai rūpesčiai
Prasideda diena su rūpesčiais,
Mažais, svarbesniais,
Rikiuoju, ką pirma reiks spęsti,
Kaip oro permainos pavasarį,
Toks ir gyvenimas, –
Saulutę temdo debesys...
Prašvito, paukščiai užgiedojo,
Nubudo vaikas – sėdasi ar stojasi,
Kiekvieno burna laukia peno,
Kai alkį jaučia, žiojasi...
Sugėriau ryto šviesą,
Tau padėjau,
Visų savų arčiau savęs norėjau...
Pakilo vėjas,
Pernykštį lapą pakilnojo,
Atidengė ir viską,
Ką žiema buvo užklojusi,
Viskas kitaip, naujai atrodo,
O žemė – ta pati,
Tik mūsų rūpesčiai – vis didesni...
Gal senais rūpesčiais tebegyvename?

Komentarų nėra: