2017 m. sausio 28 d., šeštadienis

Vargonai groja
Gyvenimas – viena diena,
Kada išaušta rytas,
Kūdikystė šaukia,
Mažos rankelės susigniaužia
Į kumščius,
Įsivelia mamai į plaukus
Ir siekia žaislo,
Stojasi ant savo kojų,
Bėga takeliu...
Greit bėga laikas,
Vidurdienis – aistrų ugnis,
Saulė, kylanti į aukštį,
Pro debesis pažvelgia
Į žemiškus vargus,
Palengva leidžiasi ir tikrina
Svajones ir jausmus...
Visada vakaras žavus,
Kai dangus parausta,
Ramu, tylu,
O priešaky – naktis...
Kas gi ten bus?

Komentarų nėra: