2017 m. sausio 26 d., ketvirtadienis

Holokausto aukoms pagerbtiAkmenėliai – tai kapų paminklai,
Pilki jie – labai paprasti,
Kur guli kūnai...
O kur kiti?
Kur pelenai sudegintų
Ir žiauriai nukankintų,
Kur palaikai žymėti
Vien žvaigždės ženklu,
Kaip juos reikės palaidoti,
Kaip jiems paminklą pastatyti,
Jei liko tik prisiminimai,
Nes mirė jie maži iš bado
Išsekinti ligų,
Dažnai po motinų lavonais
Svetimoj šaly?..
Amžinos žaizdos,
Amžinas prakeikimas,
Kas leido tą nelaimę
Žemėje patirti,
Tebūna jie mums svetimi.Komentarų nėra: